HORA | dor de bun si bine

Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Informațiile prezentate de către HORA ROMANIA, prin intermediul acestui website, sunt destinate exclusiv informării utilizatorilor.

HORA ROMANIA, cu sediul în Bdul. Pache Protopopescu nr.51, Sector 2, Cod fiscal 32479786, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. Registru Special: 2/10.10.2013, capital social 13.537.500 lei, în calitate de proprietar al acestui website, depune eforturi considerabile pentru actualizarea acestuia, dar nu își asumă responsabilitatea și nu garantează în ceea ce privește acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate.

Toate materialele de pe acest website sunt proprietatea HORA ROMANIA, reproducerea, stocarea, ori transmiterea unor părți ori a întregului conținut al acestora, fără acordul prealabil al proprietarului, este interzisă.

HORA ROMANIA, își rezervă dreptul de a adăuga, modifica, ori șterge, în tot sau în parte informațiile prin intermediul acestui website, fără vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarul își rezervă dreptul de a închide temporar sau definitiv, total ori parțial acest website, fără nicio obligație de notificare prealabilă.

HORA ROMANIA nu își asumă răspunderea pentru conținutul oricăror terțe website-uri către care există conexiuni hipertext și nu răspunde sau garantează pentru informațiile conținute în asemenea site-uri.

în condițiile accesării altor website-uri, indiferent că acestea aparțin HORA ROMANIA ori unor terțe părți, vă rugăm să accesați și să verificați mențiunile legale ale acestora, pentru a nu vă expune la încălcări ale drepturilor de autor, sau ale altor drepturi conexe.

Datele personale ale vizitatorilor acestui site vor fi procesate cu respectarea măsurilor tehnice și organizatorice impuse de legislația în vigoare, inclusiv respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE. Pentru a afla mai multe despre cum sunt procesate datele personale colectate prin intermediul acestui website vă rugăm să consultați "Protecția datelor".


Prin accesarea acestui website, dumneavoastră vă exprimați acordul cu privire la acceptarea în totalitate a condițiilor prevăzute în cuprinsul acestor mențiuni legale, utilizarea acestui website făcându-se pe riscul utilizatorului.

Orice conflict apărut între website-ul HORA ROMANIA și utilizatori, cu privire la accesul ori utilizarea acestuia, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi soluționat de către instanțele de judecată competente din Municipiul București, legea aplicabilă fiind cea română.